Waarom duurzame energie?

Waarom

Onze onvoorstelbare honger naar energie

Het wereldwijde energiegebruik is de afgelopen eeuw met een factor twintig toegenomen en zal de komende eeuw weer met een factor twee tot vijf toenemen.

De ontwikkeling van de menselijke soort gaat al miljoenen jaren gepaard met een gestadig toenemende energiebehoefte, maar de laatste decennia is er sprake van een versnelling. In de grafiek op deze bladzijden is duidelijk te zien hoe snel. Vooral de toename van 1950 tot nu valt op. Waar komt dat door?

Dat komt door de groei van ons machinepark. Onze behoefte aan biomassa - voedsel voor ons en onze dieren - is de afgelopen 200 jaar verviervoudigd. Dit wordt weergegeven door de smalle groene strook onderaan de grafiek. Die groene strook valt echter in het niet bij de grote zwarte golf in de grafiek die de toegenomen behoefte aan fossiele energie weergeeft. Dit is het voedsel voor ons machinepark: kachels, auto's, industriële installaties en dergelijke. Omdat dit machinepark overal aanwezig is draait alles in onze maatschappij intussen op fossiele energie: huishoudens, boerderijen, ziekenhuizen, politiebureaus, kantoren, fabrieken...

Om dat in perspectief te plaatsen introduceren we een gemiddelde Nederlander genaamd Gerard Joule. Hij trapt elke werkdag 10 uur lang de longen uit zijn lijf om zo elektriciteit op te wekken. Als hij trapt wekt hij gemiddeld 100 watt op. Na een jaar heeft Gerard Joule op die manier één gigajoule (GJ) elektriciteit opgewekt. Daar staat tegenover dat hij als gemiddelde Nederlander 235 GJ (7.500W) energie gebruikt. Het is alsof iedere Nederlander 235 man energiepersoneel in dienst heeft!

De taakverdeling onder dat energiepersoneel is ruwweg als volgt: 25 GJ (800W) in het huishouden, 30 GJ (1.000W) voor het wegtransport, 30 GJ (1.000W) voor landbouw en dienstverlening, 60 GJ (2.000W) in de industrie, 55 GJ (1.750W) voor de zee- en luchtvaart en ten slotte 25 GJ (800W) aan diverse verliezen.

Op dit moment gebruiken 500 miljoen van de 6,7 miljard mensen op aarde zulke grote hoeveelheden energie. Als de bevolkingsgroei en welvaartontwikkeling doorgaan zijn dat er eind deze eeuw 9 miljard. Dát bedoelen we met onze onvoorstelbare honger naar energie.

De missie van onze generatie en Wattco.nl
De transitie naar duurzame energie is een uitdaging die zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis.

Het vraagteken in de grafiek symboliseert de ‘missie van onze generatie': we zullen in korte tijd de transitie naar niet fossiele energiebronnen op gang moeten brengen.

Een dusdanig snelle verandering kwam in verleden eigenlijk alleen voor als er zich een natuurramp voltrok. Bijvoorbeeld de inslag van een meteoriet, 65 miljoen jaar geleden. Het stof dat daardoor in de lucht belandde blokkeerde zoveel zonne-energie dat veel planten afstierven. De dinosauriërs die van deze planten afhankelijk waren stierven vervolgens uit. Overigens maakte de meteoriet wel de weg vrij voor een klein halfaapje waaruit zich later de mens zou ontwikkelen. Auteurs zoals Jeremy Rifkin en James Lovelock vrezen dat de komende jaren even bepalend zullen zijn voor de menselijke ontwikkeling maar dan in negatieve zin.

Anderen wijzen vooral op de gevaren voor onze - intussen mondiale-menselijke beschaving. De geschiedenis leert namelijk dat een groot aantal beschavingen (mede) door energietekorten ten onder zijn gegaan. Pregnant is het voorbeeld van Paaseiland: een van oorsprong paradijselijk tropisch eiland. Er ontstond echter een wedloop waarbij de status van een stam werd afgemeten aan de grootte van de standbeelden die zij oprichtte. Om steeds meer en grotere standbeelden te kunnen maken werd al het bos op het eiland gekapt. Bijna niemand overleefde de honger en het kannibalisme dat daarop volgde. Een ander voorbeeld is de Romeinse beschaving. Historicus en kroonprins Willem Alexander verhaalde in januari 2009 bijvoorbeeld hoe het kappen van bossen voor brandstof in belangrijke mate bijdroeg aan haar teloorgang. Mede daardoor braken in Europa de donkere middeleeuwen aan.

Onze huidige beschaving ontsprong tot nu toe de dans doordat wij over wisten te schakelen op fossiele brandstoffen. Maar die overschakeling is slechts tijdelijk. Zo maken we onze belangrijkste fossiele brandstof (olie) circa een miljoen keer sneller op dan zij is ontstaan en als we zo door blijven gaan is over 30 jaar de koek op. Bovendien zorgen natuurlijke en economische oorzaken er voor dat de productie ervan achterblijft bij de vraag. Daardoor nemen de spanningen rond olie steeds verder toe. Ten slotte warmen we door het verbranden van fossiele brandstoffen de atmosfeer verder op. Zelfs als we vanaf nu elk jaar minder (in plaats van meer) fossiele brandstof gaan gebruiken neemt de temperatuur tot 2100 met minimaal 2 °C toe. Als we doorgaan op de ingeslagen weg komen we eerder in de buurt van de 6 °C. De impact daarvan op het aardse ecosysteem - waar wij van afhankelijk zijn - begrijpen we nog niet precies maar hij is in ieder geval ingrijpend.

Het is aan onze generatie om een catastrofe te voorkomen en om een toekomst in te luiden waarin energie overvloedig, duurzaam en betaalbaar is. Wattco.nl kiest daarbij voor een positieve toonzetting door te laten zien dat de technologie om de transitie te maken al beschikbaar is.

Onze overheid wil en kan niet!
In Nederland is het lastig om de ruimte te vinden voor duidelijk duurzaam energie beleid. De overheid zit met zijn geld in de vervuilde energie kant en daarmee ook zijn belangen. Op korte termijn gebruik maken van het succesvolle financering systeem van Duitsland is hopeloos. 

Onze Oosterburen hebben een systeem opgezet waarbij de overheid verplicht de energiebedrijven de infrastructuur te geven om ten alle tijden terug te kunnen leveren en de financering te bekostigen door de grijze energie belasting direct te gebruiken voor groene energie. Dus het geld blijft slim rollen, want de groene energie wordt elk jaar meer en de vervuilde grijze energie de komende tientallejaren steeds minder. Het resultaat is dat men steeds minder afhankelijk is van fossiele brandestoffen, er een nieuwe economie  wordt gecreëerd en dus meer werkgelegenheid en de burger betaald zijn eigen systeem. Wij betalen dagelijks energiebelasting die helaas voor allerlei andere doeleinden wordt gebruikt.

Duitsland gaat niet meer energiecentrales bouwen in eigen land en stapt van zijn oude beleidsplannen af en wil ook de kernenergie af gaan bouwen. Wij bouwen energie centrales bij? Afgezien van enkele stadsstaatjes gebruikt geen enkel land ter wereld zoveel energie per vierkante meter als Nederland. De brangende vraag is dus: waar halen we de ruimte vandaan? Verder hebben we geen overvloedige waterkracht zoals Noorwegen, geothermiek zoals IJsland of brandende zon zoals Spanje. Integendeel: Nederland is door het grootste bedrijf ter wereld (Shell) en de enorme gasbel onder Slochteren met handen en voeten gebonden aan de fossiele energie. Wat wij wel hebben is dat wij slim de energie lokaal kunnen verdelen of met elkaar delen, zoals een kas waarin groente wordt geteeld die zijn restwarmte (wkk) omzet in stroom en die in de plaatselijk woonwijk wordt gebruikt, het is tijd dat wij slim systemen gaan koppelen en dat onze overheid in ieder geval ruimte maakt voor een gelijke speelveld met als eerste stap onbeperkt terug leveren van duurzame energie zonder belangen vertrengeling met de energiebedrijven.

Maar als we in Nederland bewijzen dat het kan, als we er tegen de stroom in zwemmend in slagen om duurzame energie hier tot een succes te maken, dan kan Nederland moreel en economisch gezien een voortrekkersrol vervullen.

Met vriendelijke groet,

Vincent van Daalen
Oprichter Wattco.nl

 

 

 

 

 

 

 
 

over wattco.nl

over wattco
waarom wattco
werkwijze wattco
WNF adopteer een ijsbeer
duurzame diensten
zonnepanelen verhuur