Enecsys micro omvormer

Micro omvormer Enecsys een nieuwe dimensie

De Enecsys micro-omvormer is een nieuwe benadering van zonne-energie. Traditioneel worden zonne-energiesystemen ontworpen met een ​​centrale omvormer. Dit betekent dat tientallen, honderden of zelfs duizenden zonnepanelen met 1 omvormer verbonden worden. Enphase micro-omvormers vervangen de stringomvormers door er één bij elke module te installeren. Dit leidt tot significante opbrengstverbetering.

Enecsys micro omvormer
Maximale opbrengst

Dankzij de Enecsys micro-omvormer krijgt elk PV-paneel zijn eigen MPP-tracker. Deze zorgt voor de ideale verhouding tussen stroom en spanning en staat dus garant voor een maximale opbrengst. Omdat de MPP-tracking nu per module gebeurt, wordt de opbrengst van de volledige fotovoltaïsche installatie geoptimaliseerd. Bij installaties met hinderlijke schaduw bijvoorbeeld kan er tot 25% meer opbrengst gegenereerd worden.

Vergelijking met klassieke string omvormer

Vermogen

    Enecsys omvormers                                                              Klassieke basis omvormer

 • Alle modules werken onafhankelijk van elkaar
 • Wordt niet verstoord door omgevingsfactoren
 • Stijging van de energieproductie tot 25% (bij schaduw)
 • Eén enkele module beïnvloedt het volledige systeem
 • Gevoelig voor schaduw (rendement verlies)


Betrouwbaarheid

    Enecsys omvormers                                                              Klassieke omvormer

 • Standaard 20 jaar productgarantie
 • Volledig beschermd tegen weersomstandigheden, zonder bewegende delen
 • Een defecte omvormer beperkt zich tot 1 module en beïnvloedt uw volledige installatie niet
 • Automatische detectie en melding van problemen
 • Standaard 5 à 10 jaar productgarantie
 • Gevoelig voor mechanische slijtage
 • Eén defecte omvormer beïnvloedt het volledige systeem
 • Beperkte detectie en melding van problemen


Snelle installatie

    Enecsys omvormers                                                              Klassieke omvormer

 • Flexibele positionering en dimensionering van de modules
 • Alle bekabeling is 100% AC
 • Omvormers worden direct onder of dicht bij de modules geïnstalleerd
 • Beperkt door de structuur en de dimensionering van de DC-strings
 • Omvormer staat niet in de directe nabijheid van de modules

Veiligheid

    Enphase omvormers                                                              Klassieke omvormer

 • De kabels staan altijd onder laagspanning
 • Geen gevaar van vlamboog op gelijkstroom
 • Slechts DC-spanning van 1 module bij afwezigheid van het net
 • Werken bij hoge spanningen
 • Brandgevaar door vlamboog op gelijkstroom
 • DC-spanning van de volledige string aanwezig bij afwezigheid van het net

 

Het systeem Enecsys
Het systeem van de Enecsys micro-omvormer bestaat uit volgende onderdelen:

1) Elke Enecsys micro-omvormer is verbonden aan één of twee zonnepaneel en maakt gebruik van de meest moderne elektronica om de gelijkstroom naar wisselstroom nauwkeurig om te zetten. Dit verhoogt de totale energieproductie van 5% tot 25%.

2) De Enecsys  communicatiemodule verbindt uw zonnepanelen met het internet. Om elke micro-omvormer via het bestaande elektriciteitsnet met uw router te verbinden, maakt de Envoy gebruik van de meest moderne elektronica bluetooth.

3) De Enecsys software is een online monitoringsoftware die elke omvormer van het systeem observeert en zo de gebruiker in real time op de hoogte houdt van de prestaties van de installatie. Via deze sofware kunnen zowel klanten als installateurs hun installaties 24/24u bekijken en evalueren.

Enecsys micro omvormer

Algemeen
De Enecsys communicatiemodule verbindt uw zonnepanelen met het internet. De enecsys gateway kan gebruik maken van de meest moderne elektronica om elke micro-omvormer via het bestaande elektriciteitsnet met uw router te verbinden.

De gateway gebruikt geavanceerde technologie die elke omvormer in het systeem observeert of per 2 bij een duo micro omvormer. De eigenaars kunnen de status van hun installatie gemakkelijk bekijken op het LCD-scherm van de Envoy of een meer gedetailleerde analyse hanteren op de Enecsys software via pc/laptop of smartphone.

 

Kenmerken
"Plug & Play" Setup

Kan via powerline werken (communiceren via het bestaande elektriciteitsnet)

Garandeert de opvolging van elke micro-omvormer apart

Online monitoring

Algemeen

Enecsys micro omvormer
De Enecsys gateway software is een op internet gebaseerde dienst die controleert en analyseert. Het toont voortdurend de productie van elk paneel apart of per 2 bij duo. In tegenstelling tot conventionele monitoringsystemen, die alleen de omvormer opvolgt, houdt gateway continu toezicht op de staat en de prestaties van alle modules en micro-omvormers in de installatie.

 Enecsys micro omvormer

Kenmerken

 • Meerdere weergavetypes en smartphone/iPhone-applicatie
 • Identificeert en analyseert de installatie automatisch
 • Uitvoeren van updates op afstand

 

Voordelen

U ontvangt automatisch verslagen en waarschuwingen

 • De klant kan op een eenvoudige manier een zeer duidelijk overzicht krijgen van zijn opbrengst
 • In detail: grafieken die de totalen per dag/week/maand/jaar weergeven
 • De opbrengst kan eveneens op een smartphone met internettoegang bekeken worden


Controle
Gateway toont de prestatie van al uw installaties of een selectie ervan. Er kunnen groepen aangemaakt worden op basis van locatie of andere gewenste criteria.

Opvolging
De Enecsys software volgt de opbrengst van uw installaties op. Zo kan u op eenvoudige wijze zien wanneer de modules bijvoorbeeld gereinigd moeten worden. U kan tot op moduleniveau de opbrengst van uw installaties zien.
Bij een probleem wordt u via de widget automatisch op de hoogte gebracht. Deze widget vertelt u precies wat er gebeurt met de installatie.

Enecsys:
www.enecsys.com

Presentatie Enecsys

 

Beschikbare Enphase documenten:

 

Brochure Enecsys Micro-inverter singel(NL)  
Brochure Enecsys Micro-inverter duo (NL)  
Installatie Enecsys Micro-inverter (EN)  
Stroom diagram Enecsys (EN)  
 
(Excel) Enecsys Module Compatibility Checker (EN)