onze winkel voor zonnepanelen, zonnepanelen, windturbine, wattco.nl

 

Direct contact

 
 

Zonnestroom goedkoper dan grijze stroom

Zonnestroom is goedkoper dan grijze stroom

Vandaag de dag is het voor woningeigenaren erg aantrekkelijk om zelf zonnestroom op te wekken door middel van zonnepanelen. Dit komt omdat enerzijds de energiebelasting voor consumenten relatief hoog is en anderzijds omdat er sprake is van een grote prijsdaling van zonnepanelen in zeer korte tijd.

Dure grijze energie
Doordat in  Nederland relatief veel energiebelasting wordt geheven op kleinverbruikers, is de prijs per kWh elektriciteit voor consumenten erg hoog. Dit bedraagt zo'n € 0,25 (CBS energieprijsontwikkeling 3e kwartaal 2011). De verwachting is dat deze prijs in de toekomst alleen maar zal toenemen, omdat olie en gas door de groeiende vraag naar energie steeds schaarser worden en de milieubelastingen op CO2-uitstoot stijgen.

Goedkope zonne-energie
In Nederland is de prijs van zonnepanelen de laatste 10 jaar met ruim 80% gedaald. Deze grootste prijsdaling is een gevolg van mondiale massaproductie aangedreven door een gesubsidieerde vraag uit landen zoals Duitsland, efficiëntere productiemethoden en een verbetering van het rendement van de zonnecellen.

Zelf opgewekte zonne-energie zonder subsidie is goedkoper dan stroom van energiebedrijven. Dit betekent dat  zonne-energie op de consumentenmarkt goed kan concurreren met energie uit fossiele brandstoffen. Dit zogenoemde grid parity-punt is vorig jaar bereikt. Nederlandse huishoudens betalen voor elektriciteit van het reguliere stroomnet zo'n 25 eurocent per kilowattuur. Een compleet geïnstalleerd zonne-energiesysteem dat onder normale omstandigheden in Nederland 15.000 kilowattuur (kWh) in dertig jaar produceert, kost nu tussen de 3.000 en 4.000 euro. Met rente en aflossing komt de prijs van zonne-energie uit op ongeveer 21 cent per kilowattuur. Onverwachte kosten zijn zo goed als uitgesloten, omdat verreweg de meeste zonnepanelen een garantie hebben van ten minste 25 jaar.

Onderstaande afbeelding laat zien dat zonnestroom vandaag de dag goedkoper is dan de stroom die je als consument inkoopt bij een energiebedrijf indien rekening wordt gehouden met alle kosten, inclusief gederfde rente. Meer weten over onze toekomst klik hier.

Bij deze afbeelding is uitgegaan van de volgende bronnen en uitgangspunten: de kostenontwikkeling van zonnecellen en panelen sinds het jaar 2000 zijn gebaseerd op gegevens van de Europese zon-pv industrie associatie (EPIA, 2011), uitgangspunt is een zonnepakket met omvang van 1920 Wp, een conversieratio Wp-kWh van 0,88, eenmalige installatie en overige kosten van ca 1800 euro, een discontovoet van 6%, een afname-degradatie van het rendement van de panelen met 0,5% per jaar, extra vervangingskosten van 883 euro voor een nieuwe omvormer na 12 jaar en een totale levensduur van de panelen van 25 jaar. De prijs van stroom van energiebedrijven is gebaseerd op CBS (2011).